Salgs- og leverings- betingelser for forbrukere

Salgs- og leverings- betingelser for forbrukere
Generelt
Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Alle kjøp fra nettbutikken Arrowdirect.no er å anse som kjøp fra Arrow S-Tech Norway AS
Arrow S-Tech AS tar forbehold om skrivefeil. Produktbilder kan variere fra modell til modell og kan avvike i forhold til levert produkt.

Leveringstid
Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt 2-4 dager. Avvikelser vil dog kunne forekomme dersom den bestilte mengde er av en spesiell karakter, eller Arrow må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden på ikke lagerførte produkter, er å anse som veiledende.

Priser og leveringsbetingelser

Gjeldende pris være oppgitt på i nettbutikken. Alle priser er oppgitt ex-works Selgers lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. I perioder kan fraktfri forsendelse allikevel forekomme. Dette blir opplyst på websiden ved utsjekk av vare. Arrow S-Tech AS tar forbehold om pris- og valuta- endringer. Arrow S-Tech AS tar forbehold om pris- og valuta- endringer.

Betalingsbetingelser
Kunder kan via vår nettbutikk betale med kort (Mastercard/ Visa).

Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt produktene bør du undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk også om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene har feil og/eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget feilen, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon) ved å fylle ut skjema https://www.arrowdirect.no/index.php?route=account/return/add Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke innehar den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kan forvente, er Selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

 

 

 

Retningslinjer for personvern

Dersom du gjør et kjøp fra vår nettbutikk forutsetter dette at du godtar Arrow S-Tech Norway AS privacy policy/ personvernpolicy. Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger her https://www.arrow.com/en/legal/privacy-policy Arrow Electronics, Inc. Privacy Policy.

Leveringshindringer og force majeure
Hvis det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntrer forhold som hindrer Arrow S-Tech AS i oppfyllelse av det som er nevnt, er Arrow S-Tech AS uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil vedleveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.